Kod MNP

RUJUKAN KOD ERROR PENDAFTARAN MNP (kekalkan nombor lama)

Kod-kod di bawah ini biasanya akan timbul apabila terdapat masalah semasa proses MNP. Anda boleh menggunakan rujukan ini untuk mengenal-pasti kesilapan apabila kod tertentu keluar apabila kita membuat semakan.


Contoh Kod Error Status Port-In
Klik untuk besarkan gambar

Senarai Kod Error dan Solusi

SP10 – Nombor Kad pengenalan baru salah. 
Solusi : Semak butiran kad pengenalan pemilik asal dengan penyedia rangkaian sedia ada ( Donor asal). Betulkan dan Re-submit semula permohonan MNP.

SP11 – Nombor Kad pengenalan lama salah. 

Solusi : Semak butiran kad pengenalan pemilik asal dengan penyedia rangkaian sedia ada ( Donor asal). Betulkan dan Re-submit semula permohonan MNP.

SP12 – Nombor ID polis/tentera salah.
 

Solusi : Semak butiran Nombor ID Polis/tentera pemilik asal dengan penyedia rangkaian sedia ada ( Donor asal). Betulkan dan Re-submit semula permohonan MNP.

SP13 – Nombor Passport salah. 

Solusi : Semak butiran Passport pemilik asal dengan penyedia rangkaian sedia ada ( Donor asal). Betulkan dan Re-submit semula permohonan MNP.

SP51 – Nombor masih mempunyai kontrak dengan donor asal.
 

Solusi : Semak dengan penyedia rangkaian sedia ada (Donor asal) samada nombor tersebut mempunyai kontrak atau tidak. Pemilik asal perlu batalkan kontrak sedia ada. Sekiranya Kontrak sudah di batalkan , Re-submit semula permohonan MNP tersebut.

SP52 – Mempunyai akaun tertunggak. 

Solusi : Pemilik asal perlu jelaskan pembayaran akaun yang tertunggak dengan Penyedia rangkaian sedia ada (Donor asal). Jika Boleh, lebihkan pembayaran bil. Sekiranya akaun telah dibersihkan dari tunggakan, Sila Re-submit semula Permohonan MNP.

SP54 – Nombor yg hendak di MNP bukan dari donor yg di daftar.
 

Solusi : Pemilik asal perlu semak dengan rangkaian sedia ada (donor asal) samada nombor tersebut adalah betul dari rangkaian yg di daftarkan. Setelah mendapat pengesahan, Sila Re-submit semula permohonan MNP tersebut.

SP55 – Nombor telah tiada perkhidmatan. 

Solusi : Pemilik asal perlu pastikan nombor masih aktif dan sah sebelum membuat permohonan utk MNP. Sekiranya nombor telah tiada perkhidmatan, nombor tersebut tidak boleh digunakan lagi.

SP56 – Nombor tersebut iaitu Pemegang Akaun Utama ( Principal Line) memp unyai talian tambahan di bawahnya ( Supplementary Line). 

Solusi : Pemegang Akaun Utama mesti pergi ke Penyedia Rangkaian sedia ada (Donor Asal) utk tamatkan talian tambahan dan salah satu nombor dari talian tambahan tadi perlu mendaftar semula utk menjadi Pemegang Akaun utama (Principal Line). Setelah proses berjaya, Permohonan MNP untuk nombor tadi boleh di re-submit semula

SP57 – Talian tambahan( Supplementary Line) mempunyai Pemegang akaun utama ( Principal Line) yang perlu di alihkan 

Solusi : Pemegang talian tambahan perlu mendaftar semula sebagai pemegang akaun utama. sebaik sahaja proses ini selesai, maka mereka boleh meneruskan untuk meminta mengalihkan nombor tersebut.

SP58 – sebahagian atau semua nombor bukan kepunyaan pelanggan atau syarikat utama. 

Solusi : Pengguna Talian tambahan (Supplementary Line) perlu mendaftar semula sebagai pengguna Utama (Principal subscriber) atau sebagai Pengguna individu.sebaik sahaja proses ini selesai, maka mereka boleh meneruskan untuk meminta mengalihkan nombor tersebut.

SP59 – Melebihi had Kredit. 

Solusi : Memastikan penggunaan perkhidmatan yang sedia ada tidak melebihi had kredit yang ditetapkan oleh operator rangkaian semasa.

SP61 – nombor pelanggan dicabut sementara ( Disconnected) – samada secara tidak sukarela dan sukarela. 

Solusi : Tanya pelanggan untuk menyemak status talian / Nombor mereka dengan penyedia perkhidmatan semasa. Memastikan nombor masih aktif/dihubungkan dengan pembekal rangkaian semasa sebelum permintaan untuk mengalihkan nombor tersebut.

SP71 Satu atau lebih MSISDNs tidak membalas SMS Pengesahan
Solusi : Pastikan pelanggan membalas SMS pengesahan untuk MNP yang dikirim oleh penyedia perkhidmatan sedia-ada (donor asal). Buat permohonan MNP semula dan balas mesej SMS yang diberi.

Anda perlu perbetulkan atau semak dengan rangkaian asal. Setelah diperlukan. Re-submit semula permohonan MNP tersebut.

Pelawat :