Daftar Agen - Wakil Kawasan

Panduan Mendaftar Sebagai Wakil Kawasan.
Mulai 1 Januari 2017, anda boleh menjadi AGEN atau Wakil Kawasan hanya dengan membeli PAKEJ Wakil kawasan yang dijual oleh Wakil Kawasan sedia ada, atau anda boleh merujuk kepada SC, PSC, BRANCH anda. Dengan pembelian pakej 3 bizpack (sebelum ini 5 bizpack) yang ditawarkan dan nama anda akan dimasukkan sebagai Wakil Kawasan didalam web ini. Gambar anda TIDAK AKAN dimasukkan sebagai wakil kawasan hanya maklumat diri anda sahaja, hanya mereka yang berdaftar sebagai SC(Service Center) yang sah dari kumpulan kami sahaja yang akan disertakan dengan gambar. Gambar yang digunakan sebaiknya adalah gambar yang sama dengan Avatar yang anda gunakan untuk Whatsapp anda dan pelanggan boleh terus menghantar mesej Whatsapp kepada anda. 

Apabila maklumat anda dimasukkan didalam web www.toneplus.info ini, ianya akan memudahkan pelanggan atau mereka yang melayari web ini untuk mendapatkan SimKad dan mungkin akan mendaftarkan diri terus sebagai downline anda. ADMIN sendiri melalui web dan video akan menggalakkan pembeli merujuk kepada AGEN kawasan terlebih dahulu daripada membeli secara online. 


PERHATIAN : Fungsi AGEN atau Wakil Kawasan disini hanyalah untuk memudahkan lagi AHLI untuk mendapatkan SimKad dan orang boleh rujuk. Fungsi ini tiada kaitan dengan program yang dianjurkan oleh Syarikat yang menjalankan perniagaan ini. Ianya digerakkan oleh Kumpulan NFO untuk memudahkan ahli didalam kumpulan melakukan pemasaran.

Pelawat :